Oddaja prostora za otroške zabave, otroški rojstni dan, dogodki, animacije, oddaja napihljivih igral.

Naslov: Selanova ulica 12, 1000 Ljubljana
Gsm: + 386 41 953 135
Email: info@buska.eu

 1. V primeru najema prostora brez animatorja ali če so poleg animatorja prisotni tudi starši, Igralnica Buška, ne odgovarja za morebitne poškodbe ljudi in/ali predmetov ali druge dogodke, ki se zgodijo v najetem prostoru. Za takšne morebitne poškodbe ali dogodke odgovarja najemnik.
 2. Uporaba igral in drugih rekvizitov, pripomočkov, inventarja, je na lastno odgovornost.
 3. V prostoru in na igralih je obvezna uporaba copat, vstop na igrala v čevljih ni dovoljen.
 4. Hrane in pijače se ne sme nositi po prostoru, še posebej se hrane in pijače ne sme nositi na
  napihljiva igrala. Hrano in pijačo je potrebno zaužiti ob mizah, kjer je za to namenjen prostor.
 5. Na napihljivem trampolinu so lahko največ 3 osebe hkrati. Maksimalna višina pa je 120 cm.
 6. Na napihljivem toboganu so lahko največ 4 osebe naenkrat. Maksimalna višina pa je 100 cm.
 7. Bazenček z žogicami je namenjen mlajšim otrokom. V njem sta lahko največ 2 osebi hkrati. Maksimalna višina pa je 100 cm.
 8. Po stranicah napihljivih igral ter po mreži napihljivega trampolina je prepovedano plezati ter se obešati.
 9. V oz. na nobenega od napihljivih igral ni dovoljeno nositi predmetov in/ali igrač.
 10. V primeru najema prostora brez animatorja, se najemnik obvezuje prostor pospraviti tako, da odnese vse kar je sam in/ali njegovi povabljenci prinesel v prostor ter pospravi krožnike, pribor, ostanke hrane, pijače, prtičke, embalažo, ovojni papir in morebitne okraske, rekvizite ali dodatke, ki jih je prinesel v prostor, v za to namenjene koše za ločevanje odpadkov. Za končno čiščenje poskrbi ekipa igralnice Buška.
 11. Najemnik se obvezuje, da bo najeti prostor uporabljal kot dober gospodar ter ne bo namerno uničeval ali odtujil predmetov, ki so v prostorih igralnice Buška. V kolikor pride do poškodovanja ali odtujitve opreme v času, ko je s prostorom razpolagal najemnik, je le-ta dolžan povrniti nastalo škodo igralnici Buška.
 12. Vse kar je med strankama dogovorjeno drugače kot piše v teh pogojih in pravilih, se dogovori v pisni obliki, sicer veljajo določbe teh pogojev in pravil.
 13. Stranki bosta vse morebitne spore poskušali rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

Hvala za razumevanje, Ekipa Buška.